• Home /
  • terug luisteren

Woordverkondiging beluisteren

Zondag 19 Januari
Kees Kloosterman

Onderwerp:
Vruchtdragen

Zondag 05 Januari
Karel van Olst

Onderwerp:
De brief aan Titus

Zondag 29 December
Tom Korf

Onderwerp:
Hebreeën 1 vers 1-4

Zondag 15 December
Stephan Vuyk

Onderwerp:
Onderwerp: 'Geroepen tot ...'

Zondag 08 December
Gerke Boersma

Onderwerp:
1 Thess. 4:13-18

Zondag 01 December
Erwin Vos

Onderwerp:
Romeinen 8:37-39 'Meer dan overwinnaars'

Zondag 17 November
Bert Rietberg

Onderwerp:
Openbaring 11:15-19
1 Petrus 4:17

Zondag 10 November
Tom Korf

Onderwerp:
De brief aan de Hebreeën: inleiding

Zondag 03 November
Kees Kloosterman

Onderwerp:
Galaten 5:22 De vrucht de van Geest (goedertieren)

Zondag 27 Oktober
Gerke Boersma

Onderwerp:
1 Thessalonicensen 4:13-18 en 1 Corinthiërs 15:1-58 over de toekomst.

Contact Informatie

Burgemeester Praamsmalaan 18A
8701 CL Bolsward
0515-577672
E-mail petra.mail@xs4all.nl