Het Oude Testament

De profeten

In het begin van Genesis spreekt God rechtstreeks tot Adam en Eva en na de zondeval tegen Kaïn.

De eerste persoon die echter namens God tot anderen sprak en daarmee profeteerde was Henoch. In de eeuwen daarna zijn er vele andere profeten geweest. Zij vertelden vaak over verborgen zaken of over gebeurtenissen die nog vervuld moesten worden. Sommige profetieën werden op de korte termijn vervuld, anderen pas na vele eeuwen.

Eén belangrijke profeet is Jesaja, hij profeteerde veel over de komende Christus en die profetieën zijn eeuwen later in vervulling gedaan in de Heere Jezus. Het meest bekende gedeelte is Jesaja 53. Naast het Oude Testament komen we profeten ook veelal tegen in het Nieuwe Testament. Eén daarvan is Johannes, hij heeft een bekendste boeken van de Bijbel geschreven, Openbaring. In dit laatste boek wordt ons geopenbaard wat er in de tijd van de wederkomst van Christus zal gebeuren.

Wie waren deze Godsmannen en -vrouwen die het Woord van God mochten spreken? Onder welke omstandigheden leefden zij? Wat was hun boodschap? Daarover gaat de serie "Profeten in de Bijbel".

Contact Informatie

Burgemeester Praamsmalaan 18A
8701 CL Bolsward
0515-577672
E-mail petra.mail@xs4all.nl