Het Oude Testament

De Profeet Jezus Christus

Het Oude Testament suggereert dat het oud is en niet meer ter zake doende.Zo wordt dit ook door velen gelezen. Mooie verhalen en de rest is niet voor ons of te moeilijk. Men probeert vaak nog wel de 10 geboden na te leven, hetgeen helaas niemand lukt.
 
De Joden noemen dit boek de Tenach. Dit is de afkorting van תורה - Thora (de wet), נביאים - Nivieïem (profeten) en כתובים - Chetoeviem (Geschriften).
Het is het geheel van de zaken die God aan hen heeft geopenbaard. In de Tenach is veel geopenbaard van Gods handelen in het verleden, heden en toekomst. O.a. de komst van de Messias staat duidelijk voorzegd in het Oude Testament.

In de tijd, waar het Nieuwe Testament over spreekt, bestond er geen Nieuwe Testament. De Heere Jezus, de apostelen en de gelovigen in die dagen verkondigden en bewezen uit de Tenach, het Oude Testament, dat Jezus de Messias was.
 
Wat wil de Tenach, het Oude Testament, ons leren?
De serie over het Oude Testament zal gaan over de tijden, waarin verschillende mensen (aartsvaders, koningen, profeten e.d.) leefden. Wie ze waren, wie of wat zij uitbeelden en waarover zij profeteerden. Ook waren zij voorbeelden voor ons, zoals ons verteld wordt in 1 Korinthe 10.

Daarover gaat de serie studies met de titel ‘het Oude Testament’, gegeven door br. K. Boersma, die hoopt dat allen die deze serie volgen, opgebouwd zullen worden in de kennis van God en in hun geloof in de Heere Jezus Christus

Contact Informatie

Burgemeester Praamsmalaan 18A
8701 CL Bolsward
0515-577672
E-mail petra.mail@xs4all.nl