De Hebreeënbrief

Wie waren de Hebreeërs aan wie deze brief is gericht? Om de brief goed te begrijpen is volgens sommigen kennis van de wet en de Hebreeuwse tempeldienst een belangrijke voorwaarde.

In het eerste hoofdstuk van de Hebreeën brief wordt in ieder geval de toon gezet voor de hele brief. De schrijver stelt daarin dat de openbaring van de Here Jezus Christus superieur is aan de wet, en daarmee ook aan het oude verbond. Omdat Hij namelijk de volledige uitdrukking van Gods wijsheid en diepste wezen is. Het taalgebruik in de Hebreeën brief kan hier niet suggereren, zoals men soms stelt, dat 'God met pensioen is gegaan', dus: hoe moeten we omgaan met deze thema's? Of: waarom is deze unieke Zoon anders dan alle anderen en hoe komt het dat Hij het Afschijnsel is van Gods heerlijkheid? Zomaar enkele thema's en begrippen die aan de orde komen en die we binnen de context van het Oude en het Nieuwe Testament samen gaan onderzoeken.

Wij hopen dat ook uw nieuwsgierigheid is gewekt!

Contact Informatie

Burgemeester Praamsmalaan 18A
8701 CL Bolsward
0515-577672
E-mail petra.mail@xs4all.nl