De brief aan de Galaten

Deze brief is waarschijnlijk de eerste brief van het Nieuwe Testament en is geschreven aan meerdere gemeenten in Galatië. De apostelen Paulus en Barnabas hadden in die regio het evangelie verkondigd en er waren meerdere gemeenten gesticht. Later kwamen er anderen in die gemeenten en zij brachten een ander evangelie dan Paulus. Dit waren vrijwel zeker bekeerde Joden die o.a. de besnijdenis wilden invoeren (Galaten 6:12-13). Toen Paulus dit hoorde schreef hij deze brief.

In deze brief windt Paulus er geen doekjes om. Er is maar één evangelie en diegene die na hem een afwijkende boodschap gebracht heeft, is vervloekt (Galaten 1:9). Het is een brief vol emotie, waarin grote bezorgdheid doorklinkt. De gemeenten waren zo goed begonnen, namelijk in geloof en met de Geest van Christus. Maar nu zijn ze afgeweken en bezig met het onderhouden van de wet van Mozes. Ze willen zich rechtvaardigen door het houden van geboden, feestdagen en besnijdenis. Paulus kan zijn oren niet geloven.

In deze brief wordt ons op verschillende manieren uitgelegd waarom wij niet zouden terugkeren naar het Oude Verbond, maar juist zouden blijven leven onder het Nieuwe Verbond. Geen slavernij meer, maar juist vrijheid in Christus. Geen eigen werken meer, maar rechtvaardigheid door geloof.

Wie denkt dat dit enkel van toepassing was in die dagen, heeft het mis. Juist in onze tijd zie je regelmatig dat gelovigen bezig gaan met het onderhouden van wetten en feesten van het Oude Verbond. Alle reden om deze brief grondig te bestuderen en toe te passen in ons geloofsleven.

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft,
en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.

Contact Informatie

Burgemeester Praamsmalaan 18A
8701 CL Bolsward
0515-577672
E-mail petra.mail@xs4all.nl