Website disclaimer

Gemeente Petra, verleent u hierbij toegang tot www.petra-info.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te lezen of te beluisteren . Gemeente Petra behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Gemeente Petra spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden teksten/spreekbeurten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze teksten/spreekbeurten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Gemeente Petra. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Gemeente Petra nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze teksten/spreekbeurten liggen bij Gemeente Petra. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gemeente Petra, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact Informatie

Burgemeester Praamsmalaan 18A
8701 CL Bolsward
0515-577672
E-mail petra.mail@xs4all.nl