Spreuken van Salomo

“Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven. Ze verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid.”

Zo begint het boek Spreuken. Met deze vier verzen, direct aan begin van dit boek, belooft de schrijver nogal wat. Het grootste deel is dan ook geschreven door de meest wijze koning, vóór de komst van de Here Jezus Christus. Uit die eerste verzen leren we direct dat dit een praktisch Bijbelboek is, met levenslessen voor iedereen en voor elke dag. Het is geen boek met alleen maar ouderwetse inzichten voor mensen uit een ver verleden. Het boek Spreuken bevat eeuwige wijsheid, die ook nu actueel is.

Wil jij deze wijsheid ook leren gebruiken als leidraad voor je leven? Dan ga je merken dat je meer grip krijgt op het leven in onze tegenwoordige tijd. Het brengt rust in je leven. Want dit opmerkelijke boek staat vol met Gods wijsheid.Contact Informatie

Burgermeester Praamsmalaan 18A
8701 CL Bolsward
0515-577672
E-mail petra.mail@xs4all.nl