PERSONALIA VAN DE ANBI:

 • Rechtsvorm:
  Stichting

 • Statutaire naam:
  Stichting Petra

 • Statutaire zetel:
  Bolsward

 • Adres:
  Pater Schuurmanstraat 6, 8701 CX, Bolsward

 • Telefoonnummer:
  0515-577672

 • E-mailadres:
  petra.mail@xs4all.nl

 • Website:
  www.petra-info.nl

 • Akte van oprichting:
  29 augustus 1990

 • Akte van laatste statutenwijziging:
  12 november 1999

 • Dossiernummer Kamer van Koophandel:
  41003795

 • RSIN nummer:
  809409719

 

Blok tekst 1

Contact Informatie

Burgemeester Praamsmalaan 18A
8701 CL Bolsward
0515-577672
E-mail petra.mail@xs4all.nl