Welkom bij de Petra gemeente


Recente woordverkondigingen zijn onder 'beluisteren' terug te vinden.
Eerdere uitzendingen van livestream zijn hier terug te kijken: Eerdere samenkomsten

Vanuit een verlangen om God te eren en te danken komen we samen en geven we hieraan uiting door prediking, liederen en gebeden. We eren en danken God voor wie Hij is, voor onze redding door Zijn Zoon Jezus Christus en voor wat Hij dagelijks voor ons betekent. Wij getuigen dat Hij de Schepper is van hemel en aarde en dat Hij het doel is van ons bestaan.  Vanuit het hartsverlangen om Gods Woord steeds beter te begrijpen, openen wij bij elk samenzijn de Bijbel om daar uit te leren en elkaar op te bouwen.

Zo leren we onze God kennen en ook Zijn machtige reddingsplan en de hoop die we daardoor mogen hebben.

Door op deze manier aan onze relatie met de Levende God te bouwen en ons hart open te stellen voor Zijn wil, worden we van binnenuit veranderd. Wij willen in ons leven God de centrale plaats geven die Hem toekomt, en ons laten leiden door Zijn Geest. Wij ondersteunen elkaar om vanuit ons geloof te leven en hierin te volharden. Wij geloven dat Jezus Christus ons eeuwig leven heeft gegeven en verlost heeft van de wet, de zonde en de dood. Wij hebben alle reden om samen feest te vieren. Dit doen wij door Brood & Beker met elkaar te delen en daarmee getuigen wij deel te hebben aan de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus.

God de eer geven doen we niet enkel met woorden, maar ook door de vrucht van de Geest. Want het is God, Die in ons werkt door Zijn Geest en Die Zijn liefde in onze harten heeft uitgestort. Deze liefde mogen en willen wij uitdragen. Ook willen wij graag anderen, die Hem nog niet kennen, vertellen over onze relatie met Jezus Christus, de Zoon van de levende God.

Wie een samenkomst met ons wil meemaken, is van harte welkom op de zondagmorgen. De samenkomsten beginnen om 10.00 uur.Contact Informatie

Burgemeester Praamsmalaan 18A
8701 CL Bolsward
0515-577672
E-mail petra.mail@xs4all.nl