Welkom op de website van de Petra gemeente


Er zijn voorlopig helaas geen bijeenkomsten, maar wij blijven met elkaar verbonden in Christus Jezus, onze Heer.

De toespraak voor pinksterzondag 31 mei is ingesproken
door broeder Klaas Boersma:
Herdenking

Liefde
1 Korinthe 13:4-8
De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad,
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid,
zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
De liefde vergaat nooit.

Efeze 5:1-2
Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen,
en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft
en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer,
tot een aangename geur voor God.

Onder 'Beluisteren' staat het lied 'Take my hand, precious Lord' van Jim Reeves.


Contact Informatie

Burgemeester Praamsmalaan 18A
8701 CL Bolsward
0515-577672
E-mail petra.mail@xs4all.nl